Unknown column 'blacklist_ip_type' in 'where clause' [Net-Core] Graphic, Movie & Code [Studio]

Základné pojmy

Základné pojmy CSS (Cascading Style Sheets)

color - farba písma, hodnota sa zadáva v tvare: #ffffff - kód farby
text-decoration - dekorácia textu
background - pozadie, používajú sa k nemu nasledujúce tagy
background-color - farba pozadia, farba sa zadáva takto #ffffff
background-image - obrázok na pozadí, zadáva sa v tvare: url('images/vas-obrazok.png') - možné prípony .jpg , .png , .gif
font-family - písmo, písma ktoré sa môžu používať
font-size - veľkosť písma, zadáva sa v tvare: xpx x=číslo, ľubovolná hodnota
margin - rozpätie, používa sa na určenie polohy objektu
margin-top - rozpätie zhora
margin-left - rozpätie zľava
margin-right - rozpätie sprava
height - výška, zadáva sa v tvare xpx x=číslo, ľubovolná hodnota
width - šírka
border - okraj - border : xpx solid #ffffff
okraj: xpx klasický #ffffff xpx=číslo, ľubovolná hodnota
padding - podobné ako margin, lenže padding vám objekt zväčšuje, nebude ho posúvať ale rozpínať
float - zarovnanie, hodnoty sú left, top, right
repeat - opakovanie hodnoty sú: (väčšinou pri background)
repeat-x - opakovať vodorovne (väčšinou pri background)
repeat-y - opakovať zvisle (väčšinou pri background)
no-repeat - neopakovať (väčšinou pri background)
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '' at line 6
Fatal error: Call to undefined function render_comments() in /data/web/virtuals/28821/virtual/www/domains/net-core.cz/includes/comments_include.php on line 179